สปสช.มอบ “สิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

สุขภาพ

สปสช.มอบ “สิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศให้ปี 2566 เป็น “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ในส่วนของ สปสช.ขอมอบ “สิทธิประโยชน์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ” ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ดังนี้ 1.แว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตาสั้น หรือสายตายาว 5 แสนราย โดยให้แต่ละพื้นที่จัดทำโครงการขอรับงบประมาณจาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.)” งบประมาณดำเนินการ 60 ล้านบาท 2.ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และแผ่นเสริมซึมซับการขับถ่าย สำหรับผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มีคะแนน ADL หรือ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ระหว่าง 0-6 คะแนน และผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ กำหนดเป้าหมาย 5 ล้านชิ้น ดูแล 50,000 ราย งบประมาณ 500 ล้านบาท 3.ฟันเทียม และรากฟันเทียม 78,000 ชิ้น และรากฟันเทียม สำหรับผู้มีปัญหาใส่ฟันเทียมแล้วหลวม 7,200 ชิ้น

สุขภาพ

นพ.จเด็จกล่าวว่า ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ครอบคลุมการรักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม และผ่าตัดตาต้อกระจก เป็นต้น และโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาต่อเนื่อง ด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยักทุก 10 ปี ตรวจวัดดัชนีมวลกายและความดันโลหิต ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน คัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง คัดกรองโรคซึมเศร้า คัดกรองมะเร็งลำไส้ และเคลือบฟลูออไรด์ สิทธิบัตรทองจองคิวรับบริการผ่านแอปเป๋าตัง หน่วยบริการที่ยังไม่มีระบบจองคิวจะปรากฏหมายเลขโทรศัพท์หน่วยบริการนั้น โทร.นัดรับบริการได้

แนะนำข่าวสุขภาพเพิ่มเติม : จริงหรือไม่? กินอาหารค้างคืน อาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

admin

admin